Strona przeniesiona pod adres

www.roweremprzezslask.eu.

Serdecznie zapraszamy!

czwartek, 31 października 2013

Zostałeś potrącony przez samochód – sprawdź kiedy należy Ci się odszkodowanie!

Pomimo wielu apeli i próśb kierowanych do rowerzystów z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie jesienno-zimowym na drogach dochodzi do wielu wypadków z udziałem cyklistów. Nadmierna prędkość oraz brak ostrożności kierujących samochodami niesie zagrożenie główne dla rowerzystów. W miastach i małych miejscowościach prawie 90% kierowców przekracza dozwoloną prędkość. Średnia prędkość pojazdów przejeżdżających przez niewielkie miejscowości to 76 km/h mimo obowiązującego ograniczenia do 50 km/h. Stanowi to śmiertelne zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu.
Przy potrąceniu przez pojazd jadący z prędkością 50 km/h (po hamowaniu) prawdopodobieństwo śmierci rowerzysty wynosi aż 90%. Potrącenie przez pojazd jadący z prędkością zaledwie 30 km/h można porównać do upadku z wysokości prawie 4 metrów, a z prędkością 60 km/h - 14,5 metrów.

Kiedy należy się odszkodowanie potrąconemu przez samochód?

Odpowiedzialność za szkody powstałe w ruchu drogowym określa przepis art. 436 k.c. Zgodnie z nim, posiadacz pojazdu odpowiada za szkody nim wyrządzone rowerzystom na zasadzie ryzyka. W takim przypadku (zasada ryzyka) przyjmuje się, że kierowca zawsze jest odpowiedzialny za zaistniałą szkodę, chyba że istnieją tzw. przesłanki egzoneracyjne, wyłączające jego odpowiedzialność: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina samego poszkodowanego. Podsumowując, jeżeli jako rowerzysta doznamy jakiegoś uszczerbku w wyniku wypadku z udziałem samochodu, wtedy nie musimy udowadniać, że kierowca ponosi winę za zaistniałe zdarzenie i szkodę, ponieważ ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Sprawa karna w toku, czy muszę czekać na prawomocny wyrok?

Jeżeli doznaliśmy szkody jako rowerzysta, możemy domagać się odszkodowania nawet jeżeli postępowanie karne jest jeszcze w toku, a także nawet jeżeli sprawca zostanie uniewinniony.

Kierowca samochodu był pijany – co wtedy?

Gdy kierowca pojazdu był nietrzeźwy, zakład ubezpieczeń w którym samochód ma polisę OC, nie może z tego powodu odmówić na wypłaty odszkodowania. Po wypłacie odszkodowania zakład ubezpieczeń ma natomiast prawo zwrócić się do sprawcy, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości z żądaniem zwrotu wszelkich wypłaconych odszkodowań.

Co zrobić w razie wypadku i po nim?

W razie wypadku kierujący samochodem oraz inne osoby biorące udział w wypadku powinny zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy oraz w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję. Gdy na miejsce wypadku została wezwana policja, to warto poprosić policję o wydanie notatki urzędowej o wypadku. Jeśli policja nie ma możliwości wydania notatki bezpośrednio na miejscu wypadku, to zawsze należy uzyskać i zapisać sobie informacje w jakim zakładzie ubezpieczeń pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC, podstawowe dane osobowe sprawcy wypadku oraz numer rejestracyjny, markę i model samochodu sprawcy, a także ustalić w jakiej komendzie policji będzie możliwie uzyskanie notatki urzędowej o wypadku. Po wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym przy najbliższym szpitalu. Nie powinni Państwo lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości. Podjęcie leczenia jest konieczne, aby móc liczyć na uzyskanie odszkodowania.

Wypadek oraz jego konsekwencje wraz z roszczeniami należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy ma zawarte ubezpieczenie OC.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego.

Sprawy odszkodowawcze nie są proste, wymagają rozległej, dogłębnej znajomości prawa, a ubezpieczyciele często mnożą przeszkody, przedłużają terminy i często nie wypłacają pełnych odszkodowań. Zwracając się o pomoc do specjalisty wyrównujecie Państwo swoje szanse w starciu z prawnikami ubezpieczyciela o uzyskanie należnych Państwu pieniędzy. Zyskują także Państwo czas i spokój, który straciliby Państwo na utarczki z ubezpieczycielem.

(Źródło: www.eventum.com.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz